[mtitle]HOW TO SHOP[/mtitle]

[quicksteps style="how_to_shop"]

[quickstep number="1" color="#CD2122"] Login or create new account. [/quickstep]

[quickstep number="2" color="#CD2122"] Review your order. [/quickstep]

[quickstep number="3" color="#CD2122"] Payment & FREE shipment [/quickstep]

[/quicksteps]

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

[mtitle]SHOWROOM HOURS[/mtitle]

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Utwórz konto

*

*

*

*

*

*

Nie pamiętam hasła

*

Rehabilituj się na zdrowie!

"Rehabilituj się na zdrowie! - wsparcie powrotu do zdrowia i życia zawodowego
 
pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego"
 
 
Uzdrowisko Uniejów Park uruchomiło program rehabilitacji onkologicznej. Zapraszamy na konsultacje!
 
Bezpłatny Program rehabilitacji onkologicznej skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej w trakcie leczenia lub po zakończonej kuracji spowodowanej chorobą nowotworową.
 
Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa (mieszkaniec woj. łódzkiego, w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej) zgłasza się do Programu indywidualnie :
• telefonicznie pod nr: (63) 288-89-59 wew. 100
• e-mailowo: onkologia@izc.pl
• poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.rehabilitujsienazdrowie.pl
 
 
Więcej na stronie: www.rehabilitujsienazdrowie.pl
 

Podsumowanie z I onkologicznej konferencji naukowej pn. "Onkologia wyzwaniem XXI w. dla medycyny - zadania dla polityków, szanse dla pacjentów.

Podsumowanie z I ONKOLOGICZNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
pn.  "Onkologia wyzwaniem XXI w. dla medycyny - zadania dla polityków, szanse dla pacjentów"

 

Konferencja naukowa pn. "Onkologia wyzwaniem XXI w. dla medycyny - zadania dla polityków, szanse dla pacjentów”, która obyła się 4 września 2019 r. w Uzdrowisku Uniejów Park - inaugurowała  pn. “Rehabilituj się na zdrowie! - wsparcie powrotu do zdrowia i życia zawodowego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego” - realizowany w ramach „Programu rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.   

Program zakłada zrehabilitowanie w okresie 3 najbliższych lat 300 mieszkańców województwa łódzkiego na terenie powiatu poddębickiego i łęczyckiego. Rehabilitowani będą pacjenci w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Celem Programu jest:

 • rehabilitacja,
 •  profilaktyka,
 • i wydłużenie aktywności zawodowej.
Projekt będzie realizowany przez Uzdrowisko Uniejów Park na terenie powiatu poddębickiego oraz przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycy na terenie powiatu łęczyckiego.
 
Pacjenci na rehabilitację będą kierowani przez lekarzy rodzinnych - POZ, bądź lekarzy onkologów z poradni. 
Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i obejmuje od min. 4 do max. 10 procedur dziennie w zależności od potrzeb danego pacjenta. Po każdej serii tj. 10 dniach zabiegowych odbędzie się lekarska porada rehabilitacyjna w celu stwierdzenia zasadności dalszej rehabilitacji.
 
Integralną część świadczeń udzielanych w Programie stanowi edukacja zdrowotna obejmująca wyrobienie nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia. Będzie ona odpowiadać na indywidualne potrzeby uczestników, w zależności od występujących u nich dolegliwości, np. obejmować tematykę dotyczącą zarządzania zmęczeniem, redukcji ryzyka złamań i upadków u pacjentów z kruchością kości, strategii postępowania z bólem, redukcji ryzyka rozwoju obrzęku limfatycznego, naukę automasażu, instruktaż postępowania w czynnościach dnia codziennego oraz naukę ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu. Ponadto w ramach edukacji zdrowotnej uczestnicy Programu będą zachęcani do uprawiania aktywności fizycznej we własnym zakresie po zakończeniu cyklu zabiegów rehabilitacyjnych.
 
W ramach Programu dostępne są indywidualne konsultacje dietetyczne. Program zakłada również porady psychologiczne i psychoterapeutyczne (i ewentualnie z seksuologiem). 
 
 
Wykłady:
 1. prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher - Krajowy Konsultant ds. rehabilitacji,
  Prezentacja - “Zasady kompleksowej  rehabilitacji pacjentów z chorobą nowotworową. Nowa strategia szansą na szybszy powrót do pracy”      
 2. dr n. med. Jolanta Łuniewska - Bury - Kierownik Oddziału Brachyterapii, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, 
  Prezentacja - "Rak to nie wyrok. Epidemiologia, leczenie, rehabilitacja – kierunkiem do pełnego wyzdrowienia i powrotu do pracy"
 3.  prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański - Wojewódzki konsultant ds. urologii dla woj. łódzkiego,
  Prezentacja - "Nowotwory układu moczowego i narządów płciowych – wyzwanie medyczne i polityczne. Znaczenie rehabilitacji przy powrocie do pracy"
 4. mgr Aleksandra Juszczak - Fizjoterapeuta Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi,
  Prezentacja - "Rehabilitacja onkologiczna - omówienie ścieżki postępowania dla pacjentów po mastektomii, z nowotworami układu moczowego oraz nowotworami OUN"
 5. Zbigniew Gwadera - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
  Prezentacja - "Realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego"

I onkologiczna konferencja naukowa w Uzdrowisku Uniejów Park

 


INSTYTUT ZDROWIA CZŁOWIEKA ORAZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ


na Konferencję naukową "Onkologia wyzwaniem XXI w. dla medycyny - zadania dla polityków, szanse dla pacjentów”

inaugurującą "Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego" współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

w dniu 04 września 2019 r.
w Uzdrowisku Uniejów Park w Uniejowie, przy ulicy Zamkowej 7


W województwie łódzkim notuje się najwyższą zachorowalność na nowotwory. To wielkie wyzwanie, które stoi nie tylko przed lekarzami i fizjoterapeutami opiekującymi się pacjentem onkologicznym, ale także przed politykami. Podczas sesji prowadzący będą omawiali kompleksowe prowadzenie terapii w Polsce i na świecie w celu wydłużenia aktywności zawodowej.

 

PROGRAM
"Onkologia wyzwaniem XXI w. dla medycyny - zadania dla polityków,
szanse dla pacjentów"


 

09:30  Rejestracja
   
09:45 Uroczysta inauguracja  programu pn. "Rehabilituj się na zdrowie! - wsparcie powrotu do zdrowia i życia zawodowego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego", realizowanego w ramach Programu rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - Konferencje prowadzi: prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński
   
10:00  - prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher - Krajowy Konsultant ds. rehabilitacji , "Zasady kompleksowej  rehabilitacji pacjentów z chorobą nowotworową. Nowa strategia szansą na szybszy powrót do pracy"          
   
10:30  - dr n. med. Jolanta Łuniewska - Bury - Kierownik Oddziału Brachyterapii, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi , "Rak to nie wyrok. Epidemiologia, leczenie, rehabilitacja – kierunkiem do pełnego wyzdrowienia i powrotu do pracy"
   
11:00   - prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański - Wojewódzki konsultant ds. urologii dla woj. łódzkiego, " Nowotwory układu moczowego i narządów płciowych – wyzwanie medyczne i polityczne. Znaczenie rehabilitacji przy powrocie do pracy"
   
11:30  Przerwa kawowa
   
12:00  mgr Aleksandra Juszczak - Fizjoterapeuta Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.  Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, "Rehabilitacja onkologiczna - omówienie ścieżki  postępowania dla pacjentów po mastektomii, z nowotworami układu moczowego oraz  nowotworami OUN"
   
12:30  Zbigniew Gwadera - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,  "Realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”
   
13:00  Urszula Kowalska - Poetka, m. in. autorka projektu i współautorka książki “Łódzkie czary -”, "Pasja lekiem na smutek"
   
13:15   Panel dyskusyjny - konsultacje

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.DANE EPIDEMIOLOGICZNE  (ONKOLOGIA):


Struktura zachorowań z przyczyn nowotworowych u mężczyzn w województwie łódzkim (podobnie jak w kilku innych województwach) w 2015 roku po raz pierwszy była inna niż dla całego kraju i była odzwierciedleniem zachorowalności w najstarszej grupie wiekowej (65+). Na pierwszym miejscu w Łódzkiem znalazły się nowotwory prostaty (18,2% zachorowań z przyczyn onkologicznych), wyprzedzając nowotwory płuc, które były na drugim miejscu (16,9% zachorowań). Trzecią pozycję zajmowały nowotwory jelita grubego (13,2%).

 

W strukturze zachorowalności na nowotwory złośliwe w populacji kobiet z terenu województwa łódzkiego na pierwszym miejscu był rak piersi (24,9% zachorowań), następnie rak jelita grubego (10%) i nowotwór trzonu macicy (9,2%). Najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet i mężczyzn w województwie łódzkim prezentuje wykres 3 (Didkowska, Wojciechowska i Olasek, 2017).

 

Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa łódzkiego. W 2015 roku spowodowały 25,2% wszystkich zgonów. Liczba zgonów z przyczyn nowotworowych w województwie łódzkim ma trend rosnący.

 

Pod względem umieralności z przyczyn nowotworowych województwo łódzkie wypada bardzo niekorzystnie na tle kraju. Rzeczywisty współczynnik umieralności z tej przyczyny w 2015 roku był najwyższy w kraju i wynosił – 337,52/100 tys. dla mężczyzn (przy średniej ogólnopolskiej 299,14) i 256,98 dla kobiet (średnia dla Polski 226,42). Umieralność

z powodu nowotworów złośliwych mężczyzn jest znacznie wyższa niż kobiet. Jeszcze większa przewaga współczynnika dla mężczyzn występuje po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku obu grup płci – standaryzowany współczynnik zgonów mężczyzn w woj. łódzkim jest o 43,4% wyższy od współczynnika zgonów kobiet (182,13 vs. 103,04) (KRN, 2015).

 

Bezwzględna liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych wyniosła w 2015 roku 7.379 (4.019 przypadków zgonów wśród mężczyzn i 3.360 zgonów wśród kobiet). Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonów u płci męskiej są nowotwory płuca (29,2% wszystkich zgonów), jelita grubego (13,1%) i prostaty (8,4%). Wśród kobiet najwyższa liczba zgonów z przyczyn onkologicznych była spowodowana nowotworem płuca 16,6%, piersi (14,1%) i jelita grubego (11,8%).

Partnerzy Programu Onkologicznego 

„Dzień Urologii” w Uzdrowisku Uniejów Park

 

„Dzień Urologii” w Uzdrowisku Uniejów Park

26.09.2018 r.

 

10% PKB (17 bilionów euro) w UE wydawane jest na opiekę zdrowotną.  To około 2500 € na obywatela rocznie! A 10% tej codziennej opieki medycznej obejmuje urologię. Istnieje 25 milionów lub 16% Europejczyków powyżej 40 roku życia, u których występują objawy nietrzymania moczu. Koszty nietrzymania moczu w zaledwie sześciu krajach wynoszą nawet 7 miliardów euro! Urologia nie dotyczy wyłącznie raka gruczołu krokowego. To więcej niż diagnoza innych warunków urologicznych, ich leczenia i najlepszych praktyk. Chodzi o rolę, jaką odgrywa w życiu ludzi, których znamy, ludzi, na których nam zależy, a nawet własnym.

 „Dzień Urologii”  26 września 2018 r. w Uzdrowisku Uniejów Park w Uniejowie organizowany jest
w  ramach Europejskiego Tygodnia Urologii.
Hasła przewodnie akcji "Podaj jeden dobry powód, dlaczego nie warto się zbadać", "Nie trać snu przez prostatę", "Nie zgadzaj się na dyskomfort", mają za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na wciąż niską świadomość w zakresie chorób układu moczowo-płciowego i zachęcić do badań profilaktycznych. 

W trakcie przeprowadzania bezpłatnych konsultacji urologicznych wykład swój wygłoszą:

1. prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański - chirurg, urolog kierownik II Kliniki Urologii „ Rak prostaty i co dalej…” ;

2. dr n. med. Mariusz Blewniewski – chirurg, urolog - „Nietrzymanie moczu u kobiet i co dalej…”;

3. mgr fizjoterapii Aleksandra Juszczak „Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu – techniki i metodyka ćwiczeń”.

 

 

Dzień Urologii 26.09.2018 r. w Uzdrowisku Uniejów Park w mediach:

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.izc.pl/aktualnosci#sigProGalleriac2b18d8c47

PoZDROWIEnia dla seniorów Edycja 2018/2019

 Zapraszamy do projektu „PoZDROWIEnia dla seniorów”
Edycja 2018/2019


W ramach projektu Seniorzy wezmą udział w spotkaniach/wykładach o charakterze profilaktyki zdrowotnej oraz w zajęciach aktywności fizycznej - Nordic Walking, zajęcia na sali gimnastycznej, zajęcia na basenie. Zajęcia będą trwały od września 2018 r. do czerwca 2019 r. 


Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie w Biurze Zadania zlokalizowanego w "Uzdrowisko Muszyna nad Popradem" ul. Mściwujewskiego 1, 33-370 Muszyna następujących dokumentów rekrutacyjnych: 
a. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, 
b. zezwolenie na publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. 

Dokumenty rekrutacyjne

Udział w projekcie jest bezpłatny.


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - szczegóły pod nr kom. 606-644-032.

Formularz do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy „pozdrowienia dla seniorów” (pobierz)


Konferencja w Uzdrowisku Uniejów Park

naukową 

 

Zakończyła się konferencja naukowa pt. "Rehabilitacja kompleksowa - powrót do pracy i reintegracja" , która była zorganizowana wspólnie z Rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytut Zdrowia Człowieka. Konferencja odbyła się w Uzdrowisku Uniejów Park przy ul. Zamkowej 7, 99-210 Uniejów.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu "Opracowania innowacyjnych, kompleksowych narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji poznawczych oraz przemian metabolicznych". Projekt obejmuje również koncepcję, architekturę i budowę inteligentnego obiektu do stosowania. innowacyjnych narzędzi i sposobów oddziaływania.

Wszystkim gościom i sponsorom oraz współorganizatorom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne takie wydarzenia. 

WSPÓŁORGANIZATOR I PARTNER KONFERENCJI

Miło nam poinformować Państwa, że Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi, reprezentowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego zostało współorganizatorem konferencji. 
@województwo lodzkie

Partnerem konferencji został Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Patronat Honorowy

Instytut Zdrowia Człowieka przystąpił do realizacji projektu opracowania innowacyjnych, kompleksowych narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji poznawczych - pamięci oraz przemian metabolicznych.

Projekt obejmuje również koncepcję, architekturę
i budowę inteligentnego obiektu do stosowania innowacyjnych narzędzi i sposobów oddziaływania.

 

Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień objął patronatem realizację tego projektu.

Konferencja naukowa

Uzdrowisko Uniejów Park zaprasza na konferencję naukową 

pt. "Rehabilitacja kompleksowa - powrót do pracy i reintegracja" 

która jest organizowana wspólnie z Rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytut Zdrowia Człowieka. Konferencja odbędzie się 14 maja 2018 r. o godzinie 11:00 w Uzdrowisku Uniejów Park przy ul. Zamkowej 7, 99-210 Uniejów.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu "Opracowania innowacyjnych, kompleksowych narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji poznawczych oraz przemian metabolicznych". Projekt obejmuje również koncepcję, architekturę i budowę inteligentnego obiektu do stosowania. innowacyjnych narzędzi i sposobów oddziaływania.

Projekt ten objęty jest:

Patronat honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.

Patronat medialny TVP 3

 

Harmonogram:

 

11:00   Zwiedzanie Zakładu Przyrodoleczniczego - Rehabilitacyjnego i zapoznanie z usprawnianiem zdolności poznawczych 
     
11:45   Przywitanie Gości i rozpoczęcie Konferencji
    prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek
     
12:15   Wykład inauguracyjny ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego,
    Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    pt.: Wartość pracy w kontekście sensu życia i samorealizacji
     
12:30   Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Gertrudy Uścińskiej,
    Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    pt.: O społecznej wartości pracy
     
12:45   Wykład prof. dr hab. n. med. Anny Wilmowskiej – Pietruszyńskiej,
    pt.: Kompleksowa rehabilitacja szansą na udział w życiu społecznym i zawodowym
     
13:15   Przerwa kawowa
     
13:30   Wykład prof. dr hab. n. med. Iwony Sarzyńskiej – Długosz
    z  Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
    pt.: Kompleksowa rehabilitacja osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego - znaczenie w utrzymaniu i powrocie zdolności do pracy zawodowej
     
14:15   Wykład dr n. med. Leonarda Szafrańca,
    Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej
    pt.: Procesy poznawcze i możliwości ich usprawniania u chorych po uszkodzeniach mózgu
     
14:45   Zakończenie obrad i obiad

 

 

Promocja Noworoczna

 

PAKIET 5 DNIOWY
NOWY ROK W UNIEJOWIE

 

 

Koniec roku kalendarzowego zbliża się wielkimi krokami. Zapraszamy Cię do Uzdrowiska Uniejów Park gdzie czeka szampańska zabawa do białego rana w towarzystwie wyjątkowego zespołu muzycznego, konkursów oraz wielu innych atrakcji. Piękna sala balowa, wyszukane menu oraz wyśmienita obsługa sprawią, że ta noc na zawsze pozostanie w Państwa pamięci. To będzie wyjątkowa noc! Zapraszamy Cię do naszego Uzdrowiska, tu każdy pobyt to doskonały odpoczynek i relaks od pełnych pośpiechu codziennych chwil. Zrelaksuj się i skorzystaj z uzdrowiskowego klimatu, relaksacyjnych zabiegów i spędź ten czas jak tylko chcesz… 

 

Uzdrowisko Uniejów Park to lepsze jutro.

 

PAKIET NOWOROCZNY 28.12.2017-02.01.2018 ZAWIERA:

 • 5 noclegów w komfortowych apartamentach 2 pokojowych z aneksem kuchennym oraz balkonem lub 5 noclegów w pokojach 1, 2 osobowych
 • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
 • opieka pielęgniarska/fizjoterapeuty/dietetyka
 • bezpłatny dostęp do strefy SPA: jacuzzi, sauna sucha i sauna parowa, słoneczna łąka
 • 2 karnety na baseny w Termach Uniejów
 • Szampański Bal Sylwestrowy
 • Pakiet Atrakcji

 

 
Regulamin Akcji Promocyjnej
 „ZAGRAJ Z NAMI


 
 

 

 1.  Organizator promocji: Uzdrowisko Uniejów Park, 99-210 Uniejów, ul. Zamkowa 7
 2.  Nazwa promocji: „ZAGRAJ Z NAMI”
 3.  Czas trwania promocji: Promocja trwa od 20 listopada 2017 r. do 26 listopada 2017r.
 4.  Zasięg terytorialny Promocji:  Promocja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5.  Produkt biorące udział w promocji: Pakiet Noworoczny Uzdrowiska Uniejów Park
 6.  Adresaci (uczestnicy) promocji: Adresatami Promocji są osoby mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7.  Szczegółowe warunki promocji: 
  • Promocja, objęta niniejszym Regulaminem, polega na możliwości zakupienia Pakietu Noworocznego z możliwością otrzymania dodatkowo nagrody
  • Zdobycie nagrody polega na przejściu przez następujący proces promocji:
   1. Zarezerwowanie pakietu promocyjnego Uzdrowiska Uniejów Park
   2. Wybraniu karty A,B.C
   3. Odebraniu nagrody, która kryje się pod kartą

Pozostałe warunki promocji: 

  • ORGANIZATOR każdorazowo ustala z uczestnikiem promocji warunki rezerwacji.
  • Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji sprawować będzie ze strony ORGANIZATORA:

   Anna Jaros
   tel. +48 63 288 89 59

 1. Udział w promocji oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Adresatom Promocji w siedzibie ORGANIZATORA.
 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności – listem poleconym do ORGANIZATORA najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Promocji.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja powołana przez ORGANIZATORA, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i wiążące. Od rozstrzygnięcia Komisji odwołanie nie przysługuje.
 5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo wcześniejszego odwołania Promocji lub jej przedłużenia bez podania przyczyny.
 6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje rozstrzygającą podejmuje ORGANIZATOR.
 7. Niniejsza promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2017
 9. UCZESTNICTWO W PROMOCJI WIĄŻE SIĘ Z JEDNOZNACZNYM ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU PROMOCJI I WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWAŻANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA PROCESU PROMOCJI
TOP